Sexcam auf ps3 peace fm online dating

Ružinov, ako mu to už vyplýva z názvu bol vždy spojený so zeleňou a prírodou.

Prirodzeným zahusťovaním sa časom z neho stala najlukratívnejšia časť Bratislavy práve preto, lebo aj napriek pomerne hustej výstavbe stále ostávali voľné zelené plochy, ktoré Vás dokázali myšlienkami dostať preč z mesta a cítili ste sa naozaj ako v prírode.

Takto vyzerá srdce Ostredkov dnes a aj časť týchto pozemkov je ohrozená: Prvou veľkou jazvou na tomto krásnom sídlisku, bola plánovaná výstavba bytového domu Sputnik na Sputnikovej ulici, ktorá vďaka aktívnym obyvateľom, ktorí sa nevzdali a dohnali stavebníka až na najvyšší súd doteraz nestojí.

Stavebník však stihol krásnu lúku celú zničiť a oplotiť, čiže dnes majú ľudia z bytov výhľad namiesto na zeleň na mesačný kráter, z ktorého pravidelne vyliezajú hlodavce a dokonca v letných mesiacoch aj hady!

Zelená lúka na Sputnikovej pred rokmi: A mesačný kráter dnes: Na konci roku 2015 starosta Pekár vydal stavebné povolenie, ktoré našťastie doposiaľ nie je správoplatnené, pretože sa obyvatelia opäť odvolali.

Najväčší šok prišiel v roku 2013 kedy na verejnosť presiakli informácie o zámere tzv. V tomto ušľachtilom názve sa však na prekvapenie všetkých obyvateľov neskrývala oprava chodníkov, verejných priestranstiev či detských ihrísk, ale doslova a do písmena hulvátske zahustenie sídliska 10 budovami!

Tento smelý zámer “revitalizácie” dokonca ponúkal také absurdity ako detské ihrisko na streche garážového domu alebo vybudovanie “kultúrneho pavilónu” priamo v parku.

Ihneď sa zmobilizovala skupina aktívnych obyvateľov, ktorí začali petičnú akciu, pravidelné návštevy miestneho i mestského zastupiteľstva, písanie na dotknuté inštitúcie a šíriť osvetu medzi obyvateľmi.

Výsledkom bolo vyše 5 tisíc podpisov pod petíciou proti výstavbe a prerokovanie petície na miestnom i mestskom zastupiteľstve. Stabilizovať územie formou územného plánu zóny a vyhlásenie stavebnej uzávery, ktorá by toto čisté územie zanechala v dnešnom stave aj pre ďalšie generácie.

V decembri 2013 sa tak aj stalo a miestne zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým žiadalo začať obstarávať územný plán zóny.

Obyvatelia sa tešili, že ich snaha nebola márna a občania ešte stále v tomto štáte niečo dosiahnu.

Tags: , ,